Echt goede bourbon

Echt goede bourbon

Gay Talese

De Boekenweek staat dit jaar in het thema van verboden vruchten. Mooie tijd om de beste seksscènes van de Lebowski-stal te halen. Met vandaag wel een heel verboden vrucht: het non-fictieboek Het voyeursmotel van Gay Talese gaat over een man die een motel runt waar hij dagelijks door een rooster in het plafond zijn gasten bespiedt wanneer die de liefde bedrijven. Een ethisch gezien twijfelachtig, maar toch zeker interessant sociologisch experiment van Gerald Foos, waar hij jarenlang notities over bijhield. 


Onder de 296 seksueel actieve gasten die Gerald Foos observeerde en over wie hij in zijn jaarrapport van 1973 schreef, bevonden zich 195 blanke heteroseksuelen, die over het algemeen de voorkeur gaven aan geslachtsgemeenschap in de missionarishouding, en in lang niet alle gevallen deden ze ook aan orale seks en masturbatie. Maar ongeacht de positie of de techniek waaraan ze in bed de voorkeur gaven, was het totaal aantal orgasmes onder de mannen honderdvierentachtig en onder de vrouwen drieëndertig – een getal waarvan Foos toegaf dat het misschien wat hoog was, omdat vrouwen nogal wat acteertalent hebben als het erom gaat een orgasme te veinzen om hun partner te vleien of er sneller vanaf te zijn – of allebei een beetje.

Naast de 195 blanke heteroseksuelen werden de overige 74 gasten (van de 296) als volgt in Foos’ dagboek omschreven:

* Er waren zesentwintig seksueel actieve zwarte heteroseksuele gasten, en hun favoriete standjes en het aantal orgasmes was vergelijkbaar met dat van de blanken.

* Er waren tien blanke lesbische gasten, en Gerald Foos zag dat ze allemaal beurtelings cunnilingus bedreven.

* Er waren zeven blanke homoseksuelen die aan orale en anale seks deden.

* Er waren tien gasten van verschillende rassen die ook aan orale seks en geslachtsgemeenschap deden.

* Er waren vijftien geregistreerde gasten (sommige alleen, sommige met een metgezel) wier seksuele – of aseksuele, afwijkende, nietszeggende gedrag in het dagboek van de Voyeur onder de categorie ‘allerlei’ viel, en die hij als voorbeeld in drie karakterschetsen kenmerkte.

Karakterschets nummer 1:

Vanaf de observatieplatform zag ik alle reguliere activiteiten van welke andere seksuele stoeipartij in de middag ook. Hij kuste en liefkoosde haar recht onder mijn observatierooster. Nadat ze elkaar een poosje hadden omhelst, maakten ze een fles bourbon open en schonken een mix met 7up in. De conversatie ging op een gegeven ogenblik over een dinertje dat ze vorige week op de Top of the Rockies hadden gehad. Na het gesprek ging zij naar de badkamer en deed de deur achter zich dicht. Hij pakte direct haar drankje, haalde zijn penis uit zijn broek en urineerde erin. Zij kwam de badkamer uit, en hij zei: ‘Op ons’, terwijl hij zijn glas hief, en verplichtte haar zo te drinken. Hij keek haar aandachtig aan terwijl zij het met urine vermengde drankje opdronk en opmerkte: ‘Dit is echt goede bourbon, he?’
Zij antwoordde: ‘Ja, nou!’
‘Heb je ooit betere bourbon gehad?’
‘Nee.’
Hij leek plotseling erg opgewonden te zijn. Zonder nog een woord te zeggen, leunde hij naar haar toe en gaf haar een lange tongzoen. Zij deed haar lippen van elkaar en zoog op zijn tong…

Conclusie: deze man vertoonde een afwijking die ik nog nooit had gezien. Deze man zou het waarschijnlijk ook heerlijk vinden om iemand te zien urineren, dat er over hem heen werd geürineerd of juist iemand over hem heen te laten urineren, als hij de kans daartoe kreeg.

Karakterschets nummer 2:

Ergens in de middag schreef de Voyeur twee netjes geklede mannen uit Florida in, die kamer 9 kregen. Omdat ze hem niet interesseerden, observeerde de Voyeur hen die avond niet. De volgende morgen kwam de werkster die de kamer moest schoonmaken vertellen: ‘Volgens mij hebben die twee mannen een schaap in de kamer, want ik heb het horen blaten. Ik denk dat u het even moet controleren.’

De Voyeur ging naar de observatieplatform, en al snel zaghij de oudere, zwaardere man op het bed naar de jongere man zitten kijken, die zich begon om te kleden in een pak dat een geitenpak met hoorns bleek te zijn. De jongere man trok het geitenpak als een tweede huid over zich heen. Het bizarre kledingstuk was voor het grootste gedeelte zwart en had een lange witte staart van ongeveer een halve meter lengte.

Toen de jongere man dit rare kostuum aanhad, ging hij onmiddellijk op handen en voeten op de vloer staan en begon heen en weer te kruipen en te rennen. En terwijl hij dit pronkzieke gedrag vertoonde, uitte hij klanken die in de verte wel wat aan een schaap of geit deden denken. Dit ging zo door tot hij een aantal malen de kamer door was gerend; nu begon de mollige man de jongere op handen en voeten te achtervolgen.
‘Je bent heerlijk,’ zei de mollige man, ‘ik heb nog nooit zo’n mooie schaap-jongen gezien.’
Daarna tilde de mollige man de lange, witte staart op en begroef zijn opgerichte penis tussen de billen van de jongere man, terwijl deze ‘bèèh, bèèh’ riep. Even later trok de oudere man zich rustig terug, ging op de jongere man liggen en hield hem teder vast, tot hij hem omdraaide, waarna hij zijn penis zoog tot hij een orgasme kreeg…

Conclusie: deze toestand zou misschien tot de perversiteiten kunnen worden gerekend, maar het dient niet afgekeurd te worden, omdat het hier om twee personen gaat die er allebei in toestemden, en daarom zal de Voyeur geen oordeel vellen over de mogelijke interpretatie ervan.

Meer over Het voyeursmotel lees je hier.


Gepost in: proza op 2017-03-30